ELS VOSTRES TREBALLS, EL VOSTRE PATRIMONI

El treball de creació artística és un dels últims passos del vostre recorregut pel programa formatiu “Tu Camino de Santiago, patrimonio de todos” però el primer ha de ser el procés de formació sobre el patrimoni entre l’alumnat.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL CREATIU ABANS DEL 30 D’ABRIL DE 2018

1.DOCUMENTS A ADJUNTAR

Treball creatiu

Memòria sobre el treball presentat (màxim 500 paraules) on es descrigui el procés de creació i l’argumentació o motivació del projecte. Especificar, si és el cas, si s’han realitzat visites fora del centre o s’ha participat en les activitats realitzades pel personal local vinculat al Camí (tècnics de patrimoni, voluntaris, etc.)

2.CONDICIONS TÈCNIQUES DELS TREBALLS

Per a participar al programa formatiu “El teu Camí de Sant Jaume, patrimoni de tots” el treball de creació artística que feu ha de seguir els següents criteris:

– Categoria fotogràfica: presentació d’una fotografia, sèrie fotogràfica o muntatge fotogràfic amb un pes màxim de 2MB i en format jpg. És necessari disposar d’una versió en alta resolució del treball presentat.

– Categoria còmic / foto-còmic: : presentació d’un arxiu amb un pes màxim de 5MB i en format pdf. o jpg. amb una extensió màxima de 20 pàgines mida A-4. És necessari disposar d’una versió en alta resolució del còmic.

– Categoria curtmetratge/vídeo: presentació d’un vídeo de màxim cinc minuts de duració (crèdits inicials i finals inclosos) creat en format digital i presentat en format mpeg4. El pes final de l’arxiu ha de ser d’un màxim de 800 MB, amb un ample de finestra de 1024×576 px. És necessari disposar d’una versió en HD del vídeo presentat.


3. CONDICIONS PER A PARTICIPARR

Al formalitzar l’enviament del treball s’autoritza la publicació del nom del centre o institució a la pàgina web www.tucaminodesantiagoconcurso.es sense necessitat de confirmació prèvia del participant.

Els autors atorguen al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, amb caràcter no exclusiu i a temps indefinit, tots els drets de reproducció, comunicació pública, exposició i transformació, a través de qualsevol mitjà, dels treballs presentats al programa, sense necessitat d’avís o compensació per la concessió dels drets. Els treballs presentats en cap cas tindran una finalitat comercial i sempre s’indicarà per part de l’organització l’autoria del treball.

L’organització del programa no es farà responsable dels materials rebuts en forma defectuosa o que no siguin llegibles i es reserva el dret de no admetre treballs, en cas que no reuneixin la qualitat suficient o no respectin les condicions.

Cada centre participant serà l’únic responsable de les reclamacions que es poguessin produir per la vulneració de qualsevol dret de terces, incloent sense caràcter limitatiu, drets de propietat intel•lectual o industrial i drets d’imatge, i es compromet a excloure de responsabilitat a l’organització per l’incompliment dels requisits establerts en aquesta pàgina web.

¡Participa i fes el teu patrimoni de tots!

CONTACTE:

info@tucaminodesantiagoconcurso.es

697 82 00 00  (Horari d’atenció de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)

Organitza:

En el marc de:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Participa:


Gestiona:

CRÈDITS FOTOGRÀFICS:

Camí Francès a Aragó: Archivo del Gobierno de Aragón i Carlos Gil.
Camí Francès a Castella i Lleó: Junta de Castilla y León i Benito Arnáiz.
Camí Francès a Navarra: Archivo de Turismo del “Reyno de Navarra”. Patxi Uirz.
Camí de la Costa a Astúries i Camí Primitiu: Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno del Principado de Asturias.
Camí de Sant Jaume a Galicia: Adolfo Enríquez, Fernando Bellas, Tono Arias, Jaime Fernández, Manuel Valcárcel, Pedro García, Santiago López i Tino Viz.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search